ดาราศาสตร์วิทยุคืออะไร ?

วัตถุต่าง ๆ ในอวกาศ ไม่ว่าจะเป็น ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวฤกษ์อื่น ๆ สสารระหว่าดาวฤกษ์ และกาแล็กซี ล้วนแผ่คลื่นวิทยุออกมาทั้งสิ้นที่ความถี่ต่าง ๆ กัน ไม่มากก็น้อย จากการศึกษาคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวัตถุเหล่านี้ ทำให้นักดาราศาสตร์ได้เรียนรู้ถึง องค์ประกอบ โครงสร้าง และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ